Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Predbežná ponuka krúžkov na školský rok 2017/2018

  Tabuľka sa bude na konci mesiaca jún, júl a august aktualizovať. Námety, návrhy a ponuky na vedenie ďalších krúžkov zo strany rodičov žiadam elektronicky, telefonicky, písomne, osobne, alebo prostredníctvom zástupcov Rady rodičov doručiť vedeniu školy. Vedúci krúžkov uzavrú zoznamy záujemcov do 08.09.2017.

  Dňa 2.8.2017 bola ponuka rozšírená o krúžok Hravé klbko pre šikovné ruky . Krúžok bude viesť pani Ľudmila Hoffmanová z Katarínskej Huty.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cinobaňa , 19.06.2017                                                                              RNDr. Stanislav Čop, riaditeľ školy

 • 31. 5. 2017

  Do galérie Sférické kino boli pridané fotografie.

 • 31. 5. 2017

  Do galérie Cirkus Jacko boli pridané fotografie.

 • Úspech vo vybíjanej

  27.4.2017 si naše dievčatá vybojovali krásne 2. miesto spomedzi 6 zúčastnených družstiev v okresnom kole vo vybíjanej. Blahoželáme!

 • 27. 4. 2017

  Do galérie Vyčistime si Cinobaňu boli pridané fotografie.

 • 24. 4. 2017

  Do galérie Deň Zeme 2017 boli pridané fotografie.

 • Deň Zeme v našej škole

 • 11. 4. 2017

  Do galérie Návšteva na jazierku :) boli pridané fotografie.

 • Lyžiarsky kurz 2017

  Keď sa lyžiarsky vydarí

              Hoci už každý z nás očakáva návrat lastovičiek, musíme povedať, že počasie nám tento rok naozaj prialo. 16.1.2017 sme sa ocitli v nádhernej kremnickej prírode s lyžami na pleciach, pripravení na nové zážitky a skúsenosti. S úsmevom na perách a s veľkým odhodlaním sa mnohí žiaci našej školy po prvýkrát postavili na lyže a nesmelo plúžikom zlyžovali malý svah. Niektorým to išlo lepšie, iní potrebovali viac potrénovať, ale nemožno im uprieť veľkú snahu, trpezlivosť a výdrž. Ubytovaní sme boli na horskej chate Limba, kde sme si mohli oddýchnuť v útulných izbách a vymeniť si zážitky z uplynulého dňa a utužiť vzťahy v kolektíve. Ti, ktorých lyžovanie neunavilo dostatočne, sa mohli vybúriť na bowlingu, alebo išli zlepšovať svoju figúru do neďalekého fitnescentra. A to nie je zďaleka všetko! Kúpanie v bazéne, relax v jacuzzi, poobedňajšie guľovačky a prechádzky do okolia, to všetko v sebe skrýva nezabudnuteľné zážitky.

  Mgr. Zuzana Danková

 • Čo by mal rodič vedieť pred zápisom do 1.ročníka

  1. Dôležité informácie - výber zo zákonov o povinnej školskej dochádzke co_by_mal_rodic_vediet_pred_zapisom_1.docx
  2. Čo by mal vedieť rodič o zápise - praktické rady pre rodičov pri zápise co_by_mal_rodic_vediet_pred_zapisom_2.docx
  3. Kedy a ako požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky Kedy_a_ako_poziadat_o_odklad_povinnej_skolskej_dochadzky_3.docx
  4. Vzor žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky ziadostoodkladzaciatkuplneniapovinnejskolskejdochadzky.docx

   

 • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
  Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017(štvrtok).

  Testovanie 9 – žiak v zahraničí

  Čo treba robiť v prípade, keď žiak ZŠ žije v zahraničí a je zároveň aj žiakom ZŠ na Slovensku, ale nezúčastní sa Testovania 9. Čo má urobiť v takomto prípade rodič a čo ZŠ? Treba to niekde uviesť, požiadať o možnosť nezúčastniť sa testovania?

  Kmeňová ZŠ v SR žiaka prihlási a uvedie celkový počet všetkých žiakov 9. ročníka danej školy (vrátane aj žiakov v zahraničí). Žiak sa testovania nezúčastní z objektívnych dôvodov. Za objektívny dôvod je považovaný napr. vážny zdravotný stav, reprezentovanie školy na národnej či medzinárodnej súťaži alebo ak žiak žije s rodičmi mimo územia SR, kde pokračuje v povinnej školskej dochádzke a pod. Povinnosťou riaditeľa kmeňovej základnej školy je prihlásiť žiaka na náhradný termín testovania, kde už konkrétne uvedie dôvod neúčasti žiaka na celoslovenskom testovaní. Oficiálne tlačivo prihlášky na náhradný termín testovania bude zverejnené na webovej stránke NÚCEM www.nucem.sk/Testovanie9 až po uskutočnení riadneho termínu testovania. ZŠ zašle prihlášku na náhradný termín na odbor školstva okresného úradu v sídle kraja.

  V takomto prípade je akceptovaná neúčasť na celoslovenskom testovaní

 • 17. 11. 2016

  Do galérie Rozprávková noc boli pridané fotografie.

 • Rozprávková noc v škole

  Rozprávková škola  16.11. 2016

   

  16,00- 16,30- ubytovanie

  16,30- 18,00-aktivity:

  Telocvičňa: RADKO Berky - Kocúr v čižmách- skok vo vreci

                          VOJTO Šereš - Tom a Jerry- naháňačka

  2.B:      ADKA Krajčiová - Rozprávky na dobrú noc- hádanie rozprávok

  Chodba- stolík - DÁŠKA Hrnčárová - Ferdo Mravec- povedať 2 zvieratká, ktoré   

                                                                      žijú na lúke

  Chodba veľká:    IVETA Gajdošová - Kubko a Maťko- spočítať ovce

                                  K. Urdová - Popoluška- preberať šošovicu a bôb

  2.A:   ERIKA Zoková-  O psíčkovi a bábike- Ako hľadali stratenú bábiku1. roč.:    ZDENKA Weissová - Dlhý, Široký a Bystrozraký- kreslia sa so zaviazanými očami

                    ZDENKO Weiss - O troch grošoch  - hľadajú 3 groše medzi stavebnicami

  5. roč.:  M. Gelieňová - Šialene smutná princezná- hádajú hádanky

  18,00 – 19,00- pochod obcou

  19,00 – 20,00 – večera- všetci spolu

  20,00- 21,30 - disko a súťaže

  21,30- dievčatá a prváci- búvať

  • Chalani 2., 3., 4., šp.- futbal s Radkom Berkym  v telocvični

   

  Spanie- každý so svojou triedou v triede

  Vychovávatelia, K. Urdová a asistentky podľa potreby

   

 • Návrh krúžkov záujmovej činnosti na šk.rok 2016/2017

  Ponuka krúžkov na šk.rok 2016/2017     

  Záujmový krúžok

  Vedúci krúžku

  Zameranie

  Divadelný

  Mgr. Albertová

  Nácvik div.hry

  Environmnetálny

  Mgr. Gelieňová, Mgr. Pupalová

  Zelená škola, enviro zameranie

  Enviro PC

  Mgr. Pupalová

  Práca s PC,word,excel,výroba plagátov....

  Filmárik a Filmuška

  Mgr. Danková, Mgr. Jančo

  Nahrávanie videí, špotrové činnosti

  FS Brezinka

  Mgr. Gajdošová

  Folklórne tradície

  Futbalový 1.-4.roč.

  Mgr. Dubravec

  Tréningy, príprava na súťaže

  Majsterko

  PaedDr. Rojík

  Zručnosti, návyky, technické postupy prác

  Maliarik

  Mgr. Weissová

  Výtvarné cítenie, výtvarné práce

  Ochrana prírody a zdravia

  Mgr. Lörinčíková

  Ochrana prírody a zdravia

  Stonožka

  Mgr. Rogožníková

  Príprava podujatí, doučovanie, poľovníctvo/9.roč./

  Šikovné ruky

  D.Hrnčárová

  Rozvoj tvorivosti

  Šikovníček

  Mgr. Krajčiová

  Športové činnosti

  Tableťáčik

  PaedDr. Zoková

  Zručnosti pri práci s tabletom

  Žurnalistický

  Mgr. Albertová

  Príprava školského časopisu

   

 • Škôlka volá!

              

  Leto skončilo, brány škôl a škôlok sa znovu otvorili. Nebolo to inak ani v našej materskej škole. Privítali sme 5. septembra našich 39 škôlkárov. Bol to deň plný očakávaní , ale i slzičiek a lúčení s maminkou a ockom. Deti prišli do kolektívu nových kamarátov, s ktorými budú tráviť spoločné chvíle a hry. Pani učiteľky im vytvorili a budú vytvárať podnetné prostredie, aby rozvíjali osobnosť deti v každej oblasti. Tešíme sa na tento školský rok a prajeme si, aby sa detičky v MŠ dobre cítili.

   

 • Naši atléti nesklamali

  Žiaci našej školy nás reprezentovali na okresnom kole v atletike mladších žiakov. Po náročnom dni sme si priniesli diplom za 3. miesto v behu na 60m - Peter Deme, a majsterkou okresu v behu na 300 m sa stala naša žiačka Dominika Gondeková, ktorá nás uspešne reprezentovala na krajskom kole v Banskej Bystrici. 

 • Cinobaňa v rádiu Regina

  http://reginastred.rtvs.sk/clanky/historia/107539/pripravujeme-zvony-nad-krajinou-o-cinobani

   Sklo a sklárska história Slovenska, to je naša Popoluška, čo len čaká na pozornosť a slávu, ktorá jej patrí. Sklárski majstri preslávili aj Cinobaňu v okrese Poltár. No šikovné ruky tam mali (a stále majú) aj železiari. Prejdite sa s nami po Cinobani, zaklopte na dvere šikovných ľudí, spomínajte na slávnu minulosť a objavujte pamiatky i prírodu. Pre tých, ktorí z rôznych dôvodov nemohli, nestihli alebo zabudli počúvať v nedeľu 29.5.2016 na Rádiu Regina hodinovú reláciu o Cinobani, Katarínskej Hute a Turičkách ponúkame možnosť vypočuť si ju alebo stiahnuť z linku, ktorý je zverejnený na webovej stránke obce: 
  http://www.cinobana.sk/
  Príjemné počúvanie.

 • Úspech našich žiačok

  Naše žiačky nás reprezentovali vo vybíjanej v okresnom kole, v ktorom dosiahli krásne prvé miesto a postúpili do regionálneho kola. Tam obsadili 3. miesto. Blahoželáme!

  Žiačky:

   

   

   

   

  Dominika Gondeková

  Sofia Hrnčiarová

  Dajana Dováľová

  Daniela Marková

  Lucia Spodniaková

  Megan Hroncová

  Soňa Borošová

  Sára Falťanová

  Janka Michalová

  Simona Búdová

  Ema Gajdošová

  Nina Ďurišová

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Cinobaňa
  Banská ulica 116/47, 985 22 Cinobaňa
 • 047 4395112 - ZŠ
  047/4395168 - MŠ
  047/4395202 - ŠJ
  047/4395203 - hosp.
  047/4395203 - FAX

Fotogaléria