Navigácia

 • 26. 10. 2017

  Do galérie Noc má zvláštnu moc boli pridané fotografie.

 • 20. 10. 2017

  Do galérie Projekt - Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

 • Novinky

  Aktualizácia obsadenia telocvične

  rozvrh_hodin_telocvicna_2017-2018.pdf

  Zároveň prikladám rozlosovanie Stolnotenisového oddielu Cinobaňa

 • Informácia o poskytnutí riaditeľského voľna 26.10.2017

       Riaditeľstvo ZŠsMŠ Cinobaňa  Vám oznamuje, že v súlade so zákonom  245/2008  Z.z.  (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom Základnej školy s materskou školou Cinobaňa na deň  26.10.2017 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov – odstávka elektrickej energie v čase od 7,30 – 17,00 hod.

       Riaditeľské voľno sa týka aj vyučovania v materskej škole a prevádzky školského stravovacieho zariadenia.

                                                                       RNDr.Stanislav ČOP, riaditeľ školy

   

 • 6. 10. 2017

  Do galérie Deň jablka boli pridané fotografie.

 • 2. 10. 2017

  Do galérie 50.výročie školy boli pridané fotografie.

 • Zoznam krúžkov pre školský rok 2017/2018

   

 • 6. 9. 2017

  Do galérie Začiatok školského roka boli pridané fotografie.

 • Oznam o prenájme telocvične

  Od 1.9.2017 je možné požiadať o prenájom telocvične na obdobie do 30.06.2018.

  Subjekty , ktoré majú platnú zmluvu  časovú rezerváciu na školský rok 2017/2018  upresnia formou dodatku k zmluve.

  V prípade záujmu o rovnaký časový priestor prenájmu, bude uprednostnený záujemca, ktorý svoju žiadosť doručil skôr.

  Súčasťou žiadosti, zmluvy, alebo dodatku je aj zoznam osôb a zodpovedný vedúci žiadateľa o poskytnutie priestorov.

  V čase prázdnin je pre otvorenie telocvične nevyhnutná osobitná požiadavka pre zabezpečenie otvárania telocvične a jej upratovania.

   

  Cinobaňa, 30.08.2017                                            RNDr. Stanislav Čop, riaditeľ školy

 • Stravné - OKTÓBER

                 Stravné na mesiac október 2017

   

  Poplatky za stravu sú pre deti v MŠ za 20 dní

  desiata a obed  1,02 € na deň                            celkom 20,40 €

  desiata a obed  0,02 € na deň – hmotná núdza                0,40 €

  desiata, obed a olovrant 1,27 € na deň              celkom 25,40 €

  desiata, obed a olovrant 0,27 € na deň-hmotná núdza     5,40 €

  Réžia: 1,-€ mesačne

  Školné: 7,- € mesačne

  Poštovú poukážku na úhradu si vyzdvihne rodič v kancelárií

  ŠJ pri ZŠ  u p. Boženy Gondekovej

  Poplatky za stravu pre žiakov l.-4.roč. za 20 dní

  obed  1,09 € na deň                       celkom 21,80 €

  obed  0,09 € na deň-hmotná núdza-             1,80 €

   

  Poplatky za stravu pre žiakov 5.- 9.roč. za 20 dní

  obed 1,16 €  na deň                         celkom 23,20 €

  obed 0,16 €  na deň-hmotná núdza-              3,20 €

   

  Poplatky za mliečnu desiatu za 20 dní

  desiata 0,30 € na deň                       celkom 6,00 €

   

  Réžia: stravník l,- €   mesačne

   

  Zamestnanci stravné obed 0,90 €                                18,00 €

  Cudzí stravníci obed  1,26 € a réžia 1,55 €               spolu 2,81 €.

   

  Stravné sa uhrádza do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac.

  Úhrada stravného poštovou poukážkou alebo priamo na účet

  č.SK 78 0200 0000 0016 4010 0151

   

  V prípade nemoci sa zo stravy vyhlasuje do 7,30 hod. ráno

  Na tel.čísle 0918100199

   

                                                       Vedúca ŠJ Gondeková

 • Informácie o počte tried a detí v MŠ

  V školskom roku 2017/2018 bude v MŠ výchovno- vzdelávacia činnosť prebiehať v dvoch triedach.

   

  Trieda č.1- LIENKOVÁ  s počtom detí 23

  Tr. učiteľka: Zuzana Hadbavná

        Učiteľka: Miroslava Hroncová

   

  Trieda č. 2 – SLNEČNICE  s počtom detí 20

  Tr. učiteľka: Bibiana Hrončeková

        ZRŠ pre MŠ: Gabriela Šípeková

  Výchovno vzdelávacia činnosť bude uskutočňovaná v súlade so ŠVP.

 • OZNAM

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje všetkým žiakom školy a rodičom detí MŠ, že školský rok začína dňom 4.9.2017.  Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018  sa uskutoční v Základnej škole Cinobaňa dňa 4.septembra – pondelok o 8.00 hod.

  MŠ je v prevádzke od 6.00 hod.

 • Úspech vo vybíjanej

  27.4.2017 si naše dievčatá vybojovali krásne 2. miesto spomedzi 6 zúčastnených družstiev v okresnom kole vo vybíjanej. Blahoželáme!

 • 24. 4. 2017

  Do galérie Deň Zeme 2017 boli pridané fotografie.

 • Lyžiarsky kurz 2017

  Keď sa lyžiarsky vydarí

              Hoci už každý z nás očakáva návrat lastovičiek, musíme povedať, že počasie nám tento rok naozaj prialo. 16.1.2017 sme sa ocitli v nádhernej kremnickej prírode s lyžami na pleciach, pripravení na nové zážitky a skúsenosti. S úsmevom na perách a s veľkým odhodlaním sa mnohí žiaci našej školy po prvýkrát postavili na lyže a nesmelo plúžikom zlyžovali malý svah. Niektorým to išlo lepšie, iní potrebovali viac potrénovať, ale nemožno im uprieť veľkú snahu, trpezlivosť a výdrž. Ubytovaní sme boli na horskej chate Limba, kde sme si mohli oddýchnuť v útulných izbách a vymeniť si zážitky z uplynulého dňa a utužiť vzťahy v kolektíve. Ti, ktorých lyžovanie neunavilo dostatočne, sa mohli vybúriť na bowlingu, alebo išli zlepšovať svoju figúru do neďalekého fitnescentra. A to nie je zďaleka všetko! Kúpanie v bazéne, relax v jacuzzi, poobedňajšie guľovačky a prechádzky do okolia, to všetko v sebe skrýva nezabudnuteľné zážitky.

  Mgr. Zuzana Danková

 • Čo by mal rodič vedieť pred zápisom do 1.ročníka

  1. Dôležité informácie - výber zo zákonov o povinnej školskej dochádzke co_by_mal_rodic_vediet_pred_zapisom_1.docx
  2. Čo by mal vedieť rodič o zápise - praktické rady pre rodičov pri zápise co_by_mal_rodic_vediet_pred_zapisom_2.docx
  3. Kedy a ako požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky Kedy_a_ako_poziadat_o_odklad_povinnej_skolskej_dochadzky_3.docx
  4. Vzor žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky ziadostoodkladzaciatkuplneniapovinnejskolskejdochadzky.docx

   

 • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
  Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017(štvrtok).

  Testovanie 9 – žiak v zahraničí

  Čo treba robiť v prípade, keď žiak ZŠ žije v zahraničí a je zároveň aj žiakom ZŠ na Slovensku, ale nezúčastní sa Testovania 9. Čo má urobiť v takomto prípade rodič a čo ZŠ? Treba to niekde uviesť, požiadať o možnosť nezúčastniť sa testovania?

  Kmeňová ZŠ v SR žiaka prihlási a uvedie celkový počet všetkých žiakov 9. ročníka danej školy (vrátane aj žiakov v zahraničí). Žiak sa testovania nezúčastní z objektívnych dôvodov. Za objektívny dôvod je považovaný napr. vážny zdravotný stav, reprezentovanie školy na národnej či medzinárodnej súťaži alebo ak žiak žije s rodičmi mimo územia SR, kde pokračuje v povinnej školskej dochádzke a pod. Povinnosťou riaditeľa kmeňovej základnej školy je prihlásiť žiaka na náhradný termín testovania, kde už konkrétne uvedie dôvod neúčasti žiaka na celoslovenskom testovaní. Oficiálne tlačivo prihlášky na náhradný termín testovania bude zverejnené na webovej stránke NÚCEM www.nucem.sk/Testovanie9 až po uskutočnení riadneho termínu testovania. ZŠ zašle prihlášku na náhradný termín na odbor školstva okresného úradu v sídle kraja.

  V takomto prípade je akceptovaná neúčasť na celoslovenskom testovaní

 • 17. 11. 2016

  Do galérie Rozprávková noc boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Cinobaňa
  Banská ulica 116/47, 985 22 Cinobaňa
 • 047 4395112 - ZŠ
  047/4395168 - MŠ
  047/4395202 - ŠJ
  047/4395203 - hosp.
  047/4395203 - FAX

Fotogaléria